De joodsche gemeente te Groningen / door I. Mendels. Groningen : Kamp 1906