Verslag, uitgebragt in de een-en twintigste openbare vergadering van het Nederlandsch-Israelietisch armbestuur te Amsterdam ... den 17den September 18 [...] / door S. E. Nykerk. Amsterdam : Binger, 1856
Content