De Synagoge der Portugeesch-Israelietische Gemeente te Amsterdam : 1675 - 1875 ; tot inl.: eenige geschiedkundige aanteekenigen betr. de vroegere bedehuizen dezer gemeente ; een gedenkschrift ter gelegenheid van haar [...] / door D. H. de Castro. s'Gravenhage : Belinfante, 1875
Inhalt