Dzielnica żydowska : jej dzieje i zabytki / Majer Balaban. Z 40 rycinami w tekscie. Lwów : Towarzystwo Mi±ośników Przesz±ości Lwowa, 1909
Content