Obrona zydoẃ zamieszkalych w Krajach Polskich od nieslusznych zarzutów i falszywych oskarzén / przez O. Ludwika Liblinera. Bruxella : Vanderauwers 1858
Inhalt