Philips, Isaac T.: Verslag uitgebragt in de openbare vergadering van het Nederlandsch-Israelitisch armbestuur te Amsterdam / , 1863
Content