Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland: Statuten Maatschappij toto nut de Israelieten in Nederland. 's Gravenhage : Belinfante 1849
Content