Żydzi Lwowscy na przełomie XVIgo i XVIIgo wieku : praca odznaczona pierwszą nagrodą na konkursie im. H. Wawelberga przez wydział filozoficzny C. K. Uniwersytetu Lwowskiego / Majer Bałaban. Lwów : Altenberg, 1906
Inhalt