Verslag nopens de inwijding der synagoge te Veenhuizen : op den 23. en 24. Augustus 1839. [S.l.], 1839
Content