Historya projektu szkoły rabinów i nauki religii mojz : na ziemiach polskich / von Majer Balaban. Lwów : Przelozenstwo zboru Izraelickkiego we Lwowie, 1907
Inhalt