Izak Nachmanowicz żyd Lwowski XVI. wieku : studyum historyczne / Majer Bałaban. Lwów : "Kadimah", 1904
Inhalt