Lewko Bałaban : (Burmistrz kahalny Lwowskisz końca 18. w.) ; szkic historyczny / [von] Majer Bałaban. Lwéw : Kadimah, 1905
Content