Bałaban, Majer: Życie prywatne żydów Lwowskich na przełomie XVI. i XVII. wieku : studyum historyczne. Lwow : "Kadimah", 1905
Content