Z przemyskich dziejòw : szkic historyczny / [von] Majer Balaban. Lwów : Udzaiałow, 1904
Inhalt