Żydzi w Przemyślu do końca XVIII. wieku : opracowanie i wydawnictwo materyału archiwalnego / Mojżesz Schorr. Lwów : Nakł. Fund. Konkursowego 1903
Inhalt