Bijdrage tot de kennis van den economischen en politieken toestand der Hoogduitsche joden te Amsterdam in het begin der vorige eeuw / door J. S. Da Silva Rosa. Amsterdam : Van Creveld, 1916
Inhalt