De mosaiske Troesbekjenderes Stilling i Danmark forhen og nu, historisk fremstillet i et Tidslob af noesten 200 Aar, tilligemed alle Lovsteder og offentlige [...] / udarb. af A. D. Cohen. Odense : Forfatterens Forl., 1837
Inhalt