Aron Isak : ett hundraårsminne ; några anteckningar tillegnade Stockholms nosaiska församlings sjukhjelps- och begrafnings-sällskap til dess 100. årsdag / [Verf.: Josef Seligmann]. Stockholm, 1888
Inhalt