Uwagi w kwestyi włościańskiéj, ruskiéj i żydowskiéj : z powodu obecnych wypadków / przez Władysława Dzwonkowskiego. Paryż : Martinet 1862
Inhalt