Om Judarnas företräde, välde och lycke : samtal. Stockholm : Cederbrogh, 1815
Content