Kraushar, Aleksander: Frank i frankiści polscy : 1726 - 1816 ; monografia historyczna osnuta na źródłach archiwalnych i re̜kopiśmiennych : / przez Alexandra Kraushara. Kraków. Kraków : Gebethner, 1895
Inhalt