Geschiedkundige aanteekeningen, betreffende de Portugesche Israelieten in den Haag en hunne synagogen aldaar : Gedenkschrift ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan der tegenwoordige synagoge (aan de nieuwe Princesse-Gracht) / door Henriquez Pimentel. 's Gravenhage : Belinfante, 1876
Inhalt