Beelden uit het leven der hoogduitsch-joodsche gemeente te Amsterdam in het begin der 18de eeuw / door D. M. Sluys. Amsterdam : Hertzberger, 1925