Verordeningen voor het Nederlandsch-Israëlietisch Kerkgenootschap : Verzameling uitg. op last der Centrale Commissie ... . Met aanteekeningen en alphabetisch register / door D. M. Sluys. Amsterdam, 1925
Inhalt