Gedenkboek ter gelegenheid van het honderjarig bestaan van het Nederlandsch Israelietisch armbestuur te Amsterdam : 1825 - 1925 / samengest. door S. I. Philips. Amsterdam : van Creveld, 1925