Gli Ebrei e gli Estensi / [von] Andrea Balletti. Modena : Soc. Tip. Modenese, 1913
Inhalt