Verslag uitgebragt in de openbare vergadering van het Nederlandsch-Israelitisch armbestuur te Amsterdam / door I. T. Philips. Amsterdam : Binger