Borstel, L.: Hebreeuwsch spel- en lees-boekje, zamengesteld ten dienste vooral der godsdienstige Israelitische armenschool te Rotterdam / , 1860
Content