Borstel, L.: Hebreeuwsch spel- en lees-boekje, zamengesteld ten dienste vooral der godsdienstige Israelitische armenschool te Rotterdam : . 1860
Inhalt