Hebreeuwsche Spel en Lees-oefeningen : zamengesteld, ten dienste der Godsdienstige Israelitische Armen-school te Rotterdam. Rödelheim, 1838
Inhalt