Sommerhausen, Zevi Hirsch: Yesodot ha-miḳra of Hebreeuwsch spel- en lees-boekje voor eerstbeginnenden : . Tweede stukje / door H. Sommerhaussen ; uitg. door het gezelschap, onder de zinspreuk Ḥanokh le-naʿar ʿal pi darko (Chanoch lannagnar gnal pie darkoo) en op deszelfs last opgesteld. Amsterdam. Amsterdam : Belinfante, 1810
Content