Adolph Hannovers faedrene og mødrene Slaegt : 1814 - 24. Nov. - 1914 ; tillige indeholdene Adolph Hannovers Autobiografi samt en Fortegnelse over hans vidensdabelige Arbejder m. m. / udg. i anledning af Hundredaarsdagen for hans Fødsel af martin Ad. Hannover. København: Jørgensen, 1914
Inhalt