Simon Isac Kalkar og hans Slaegt / paa Foranledning af Nic. Abrahamsen ved Josef Fischer. København : Fraenckel 1917
Inhalt