Drie hebreeuwsche gezangen : voor kinderstemmen, ten dienste bij confirmatien en huwelijksinzegening / in muziek gebragt door A. Berlijn. De tekst verfaardigd door A. D. Delaville. Amsterdam : Joachimsthal, 1860
Inhalt