Król "Gebalim" w liście Chasdaja : studyum historyczne z.x.w. / napisał Teofil Emiol Modelski. Lwow : Tow dla popier. nauki polskiej, 1910