Hartvig Philip Rée og hans Slaegt / udg. paa Foranledning af Eduard Rée ved Josef Fischer. København : Hertz, 1912
Inhalt