Frank i frankiści polscy : 1726 - 1816 ; monografia historyczna osnuta na źródłach archiwalnych i re̜kopiśmiennych / przez Alexandra Kraushara. Kraków : Gebethner