Vervoegings Tafels, der hebreeuwsche werkwoorden / zamengesteld ... door S. Heigmans. Amsterdam : Proops Jacobszoon 1822
Inhalt