Vervoegings Tafels, der hebreeuwsche werkwoorden / zamengesteld ... door S. Heigmans. Amsterdam : Proops Jacobszoon, 1822
Inhalt