Hebreeuwsche nomenclator : zijnde een bundel van Hebreeuwsche woorden, spreuken enzamenspraken / voor D. A. Lissaur. Amsterdam : Belinfante & De Vita, 1838
Content