Hebreeuwsche nomenclator : zijnde een bundel van Hebreeuwsche woorden, spreuken enzamenspraken / voor D. A. Lissaur. Amsterdam : Belinfante & De Vita 1838
Inhalt