Lund, Johann: Heiligdommen, godsdiensten, en gewoontens der oude jooden : voorgesteldt in eene uytvoerige verhandeling, van het levitische priesterdom : / door Johannes Lundius. Uyt het Hoogduits vertaald door J. LeLong, overgezien en met aanmerkingen verrykt door Gerardus Outhof. Amsterdam. Amsterdam : Schoonenburg & Hoorn, 1726
Inhalt