De Republyk der Hebreen : of gemeenebest der joden : . Handelende van de bedieninge des tempels / [2: vervolgd op de 3 boeken van Petrus Cunaeus; 3: Grootdeels] Uyt de naargelaten [3: naagelaaten]. Schriften van H[ugo] W[illem] Goeree. Amsterdam / nieuwijx agtervolgd op de 2 stuk, eertijds uitgeg. door W[illem] Goeree. Amsterdam : Roman, 1735
Inhalt