De Republyk der Hebreen / Handelende van de bedieninge des tempels : zoo di was in de daagen van de zaligmaaker en korts voo de verstooringe van jerusalem / nieuwijx agtervolgd op de 2 stuk, eertijds uitgeg. door W[illem] Goeree, 1735
Content