Mulder, Samuel Israel: Chronologisch handboekje voor de geschiedenis der Israeliten van de schepping der wereld tot op onzen tijd / Van de schepping der wereld tot na de verwoesting des tweede tempels, 1836