Waerachtighe afbeeldinge vonde belegeringhe der stadt Brunswijck : die nu voor de sevende mael beleghert, maer noch noyt ghewonnen is gheworden / Nicolaes van Geylekerck. Amsterdam : Geylekerck, 1615
Inhalt