Sēfer Menôrat ham-mā'ôr : we-ze maʿaśē ham-menôrā ʿim 7 nērôt ... ʿim haʿtāqā li-lšôn aškenaz / ḥibberô ... Yiṣḥāq Abôhab. Zultzbach : Aharon Ben-Seckel, 5550 [1789/90]
Inhalt