Maḥzôr : bi-lšôn aškenaz mik-kôl haš-šānā ; qôl rinnā w-îšûaʿ be-ōhôlê ṣaddîqîm ; doś iz ṭaiṭš šṭim gizang un hilf in gitzelṭ fun tzadikim ... Franqfurṭ : Lizer Blerśom, 5469 [1708/09]
Inhalt