Sēfer Menôrat ham-mā'ôr : we-ze maʿaśē ham-menôrā ʿim 7 nērôt ... ʿim haʿtāqā li-lšôn aškenaz / ḥibbērô ... Yiṣḥāq Abôhab. Zultzbach : Zalman Ben-Aharon, 5499 [1738/39]
Inhalt