[Sēfer ham-maggîd] : hû pērûš maspîq ʿal ... nevîʿîm ... û-ktûvîm : / neʿetāqîm li-lšôn aškenaz .. ham-meḥabbēr Yaʿaqōv Ben-... Yiṣḥāq. Prag. Prag : Jehuda Baks, [1675]
Content