Sēfer Qav hay-yāšār : ... le-tôʿelet han-nefeš we-gûf û-nešāmā ... / ḥibbērô ... Ṣevî Hîrš Ben-... Aharôn Šemû'ēl Qaydanover. Zultzbach : Aharon Ben-Seckel madpis, 5555 [1794/95]
Inhalt