Sēfer branṭ špigl : mar'ā haś-śôrefet han-niqrêt bi-lšôn aškenaz Branṭšpigl; we-hû sēfer memûlā'ā be-tōknût mûsār derek ha-ḥayyîm .. ir fromi laiṭ komṭ her ... / [Mose Ben-Chanokh Altschul]. Wrankvurt, 5466 [1705/06]
Inhalt