Mēlîṣ yošer : ... had-devārîm nilqeḥîm mis-sefārîm yeqārîm ... we-neʿetaqā li-lšôn aškenaz / ʿal yedê ... Yaʿaqōv Ben- ... Yiṣḥāq. Amśṭrdm : Mosche Kosmann Ben-Elia Emrich, 5448 [1687/88]
Inhalt