Sēfer talmîd ṣaḥqān mûsārî : ... ḥibbûr qāṭān ... mē-haw-wikkûaḥ še-hāyā bên 2 talmîdîm ôhāvîm we-rāʿîm mē-ḥāmat haṣ-ṣāḥôq ... ʿim marʿê māqôm mit-Tôrā nevîʿîm û-Ktûvîm û-min-hat-Talmûd... [...] / [Jehuda Arje aus Modena]. Nowidwohr : J. Anton, 5466 [1805/06]
Inhalt